Praktijk voor logopedie en stem, Ineke Smit-Smal, Gezondheidscentrum de Roos, Rozenstraat 17 1441 HV Purmerend

Graag wil ik me voorstellen: ik ben Ineke Smit-Smal en heb mijn praktijk voor logopedie en stemtherapie aan de Rozenstraat 17 te Purmerend in Gezondheidscentrum de Roos.

Vanaf 1992 ben ik werkzaam als logopedist en heb veel ervaring met het behandelen van stoornissen op het gebied van stem, spraak, taal en gehoor. Als logopedist heb ik ruim 10 jaar in een vrijgevestigde praktijk gewerkt. Ook heb ik op verschillende scholen gewerkt, zowel als leerkracht als logopedist.

Sinds juni 2012 ben ik gecertificeerd stemspecialist. Ik heb de stemopleiding gedaan aan de hogeschool Utrecht en heb daarnaast verschillende cursussen gedaan zoals: Alexandertechniek, Kirstin Linklater, neurolinguïstisch programmeren, larynx manipulatie, Lax Vox, presenteren, coaching, Complete zangtecniek en begeleiden van de zangstem.

De website

U vindt hier informatie over logopedie en logopedische hulp in het algemeen en mijn praktijk in het bijzonder. Op deze website treft u informatie aan over stoornissen en de wijze waarop ik die als logopedist kan behandelen. Maar ook over de vergoedingen van deze behandelingen door zorgverzekeraars en wat u daar voor moet doen. Meestal behandel ik bij mij op de praktijk, maar op verzoek kom ik graag naar u toe. U kunt zich aanmelden bij mijn praktijk op de pagina aanmelden. En natuurlijk vindt u hier ook mijn adres en mijn telefoonnummer onder contact, daar kunt u mij ook via email vragen stellen over afspraken, behandelingen en logopedie. Als laatste wijs ik u op veelgestelde vragen, waar de kans groot is dat u informatie die u graag zou willen ontvangen aantreft.

Samenwerking

Mijn praktijk is lid van het samenwerkingsverband
Logopedie in Purmerend

De L.I.P. bestaat uit logopedisten van de vijf zelfstandig gevestigde praktijken in Purmerend met als werkgebied Waterland. Door een goede onderlinge samenwerking en het brede vlak van specialisaties kunnen wij alle vragen op het gebied van de logopedie deskundig behandelen. Zorgvraag en zorgaanbod worden zo optimaal op elkaar afgestemd. Zo leveren wij zichtbare en meetbare kwaliteit, doelmatige, efficiënte en toegankelijke zorg.
Met dit samenwerkingsverband willen wij o.a. zorgen dat de eerstelijns logopedische zorg in Purmerend intact blijft d.m.v. het verstevigen van contacten en convenanten, het delen van kennis en vaardigheden, het opstellen van regionale protocollen en een juiste afstemming op de 0e en 2e lijn en scholen.
Zo vormen wij een dekkend netwerk voor alle logopedische hulpvragen en leeftijdsgroepen.

Leden van de L.I.P.. zijn:

Logopedie Purmerend, www.logopediepurmerend.nl
Logopediepraktijk Samsam, www.kinderpraktijksamsam.nl
Praktijk voor logopedie I. Smit-Smal, www.logopedie-en-stem.nl
Logopediepraktijk Wherestate, www.logopediewherestate.nl

De L.I.P.maakt ook deel uit van Logopedie Compleet Passend t.b.v. de logopedie voor kinderen in het basisonderwijs te Waterland

Ik ben lid van de N.V.L.F. (Nederlandse vereniging voor logopedie en Foniatrie) en sta ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici.                                                          

Aangesloten bij: