Veelgestelde vragen

Wanneer kan ik mijzelf of mijn kind aanmelden bij uw logopediepraktijk?
Logopedie is vrij toegankelijk.  U kunt direct contact opnemen met onze praktijk. Bij een enkele zorgverzekeraar is het echter nodig om een verwijzing van de huisarts of een specialist te hebben. Raadpleeg hiervoor uw zorgpolis.

Logopedie wordt vergoed door de zorgverzekeraar en zit voor iedereen in het basispakket.

Wat moet ik meebrengen bij de eerste afspraak?
Wij hebben van u/uw kind nodig: een geldig identiteitsbewijs, een verwijsbrief en eventueel een bewijs van uw zorgverzekering.

Bij wie brengt de logopedist de behandeling in rekening?
Bekijk hier de vergoeding

Hoelang duurt een behandeling?
Een behandelsessie duurt in de meeste gevallen 30 minuten. Hoe lang de behandelperiode zal duren hangt af van de klacht, uw motivatie en andere factoren. Tijdens de kennismaking en/of na logopedisch onderzoek zal de logopedist een inschatting maken van de tijd die nodig is om uw klacht te behandelen.

Wat kan/moet ik thuis doen?
U/uw kind krijgt van de logopedist oefeningen, werkbladen of spelletjes mee om thuis te herhalen. Om voldoende vooruitgang te boeken is het van belang dat u deze tips en oefeningen thuis regelmatig doorneemt!

Als ik niet tevreden ben met een behandeling?
Het kan voorkomen dat u als cliënt/patiënt of als ouder van een minderjarige cliënt/patiënt een klacht heeft over de logopedist of over de logopedische behandeling. U kunt dan terecht bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), de beroepsvereniging voor logopedisten.
NVLF
Postbus 75
3440 AB Woerden
Telefoon: 0348 – 45 70 70
Het klachtenrecht voor patiënten is overigens vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. Onze logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.