Vergoedingen en betalingsvoorwaarden logopedie 2023

Logopedie wordt in 2023 volledig vergoed door de verzekeraars met wie wij een contract hebben afgesloten.

Let op: voor cliënten vanaf 18 jaar geldt  dat u eerst uw eigen risico zelf moet  betalen. Dit is een wettelijke regeling.

We hebben in 2023 contract afgesloten met de volgende zorgverzekeraars:

Achmea ( Interpolis, FBTO , Zilveren kruis,  de Friesland, Pro life, Ziezo)
DSW (Stad Holland, in Twente)
ASR ( Ditzo)
VGZ ( IZZ, IZA, Univé,  UMC, Nedasco, Zekur en United consumers).

de behandelingen worden volledig vergoed door de zorgverzekeraar en de declaraties van de behandelingen  worden door ons direct bij de vezekeraar in rekening gebracht.

We hebben in 2023 geen contract afgesloten met de volgende zorgverzekeraars:

CZ ( Cz direct, Nationale Nederlanden, IZZ,  Just en  OHRA)
Menzis (Anderzorg, PMA Menzis, Vink Vink en HEMA)
Onvz,  (VRZ, ENO, , VVAA en Jaaah)
Zorg en Zekerheid ( AZVZ en zorg en zekerheid)
Caresq (Besured, National Academic, Promovendum, Aevitae en Aon)
Eucare

Zie hieronder bij het kopje LIP, een korte uitleg waarom wij de aangeboden contracten niet hebben getekend.

Als u bij een zorgverzekeraar verzekerd bent met wie wij in 2023 geen contract hebben afgesloten, is het afhankelijk van bij welke zorgverzekeraar u bent verzekerd en welke type zorgverzekering u heeft afgesloten óf u een eigen bijdrage moet betalen én hoe hoog deze bijdrage is. U ontvangt van ons een factuur en u  bent zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de factuur. 

Over het algemeen geldt: als u een restitutiepolis heeft dan is uw eigen bijdrage  veel lager dan bij een naturapolis. Het is ook mogelijk dat uw verzekeringspolis niet-gecontracteerde logopedie geheel vergoedt. Bij een restitutiepolis bent u vrij om te kiezen naar welke zorgverlener u gaat. 

Om voor vergoeding voor logopedie in aanmerking te komen heeft u een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig. Wij vragen u deze verwijzing (verwijsbrief) en uw identificatiebewijs bij uw eerste afspraak mee te brengen.

30 minuten-zittingdeclaratiecode 4000: € 47,00

Indien u een afspraak wilt afzeggen dient dit binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak te gebeuren. Afzeggen kan telefonisch, middels het inspreken van onze voicemail, en via e-mail.
Let op bij annulering: een afspraak die niet binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak wordt afgezegd wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar. De kosten komen geheel voor uw eigen rekening. U ontvangt hiervoor een nota die binnen 2 weken na ontvangst dient te worden voldaan.

Wij hanteren de Betalingsvoorwaarden opgesteld door de NVLF, gedeponeerd onder aktenummer 159/2000 bij de arrondissementsrechtbank te Utrecht d.d. 29-05-2000. Deze betalingsvoorwaarden vindt u op onze websiteen kunnen wij u op verzoek doen toekomen.