Afasie

Afasie is een taalstoornis. Wanneer iemand als gevolg van een hersenletsel moeilijk of niet meer kan spreken, noemt men dat afasie. De ernst en de omvang van de afasie zijn onder andere afhankelijk van de plaats van het letsel in de hersenen, van de ernst van het hersenletsel, van het vroegere taalvermogen en van iemands persoonlijkheid.

Afasie is bij iedereen anders; geen twee mensen met afasie zijn gelijk.
Sommige mensen met afasie begrijpen de taal wel goed, maar hebben moeite met het vinden van de juiste woorden of met het maken van zinnen.
Anderen spreken juist veel, maar wat zij zeggen is voor hun gesprekspartner niet of moeilijk te begrijpen. Deze mensen hebben vaak grote problemen met het begrijpen van taal.

Na het ontstaan van de afasie is er bijna altijd sprake van enig spontaan herstel.
Dat herstel is zelden of nooit volledig. Toch is er vaak enige verbetering te krijgen door veel te oefenen. De logopedist kan helpen met het verbeteren van de communicatie. Naast het geven van aanwijzingen en het oefenen van de taal besteedt de logopedist aandacht aan het lezen en schrijven.